Apa yang dimaksud dengan Abjuration?

Abjuration

Abjuration adalah sebuah tindakan penolakan, contohnya seperti penolakan pendapat atau sumpah yang kini dianggap palsu.

Sumber
  • Taliaferro, Charles. & Marty, Elsa J. (2010). A Dictionary of Philosophy of Religion. The Continuum International Publishing Group