Apa yang dimaksud dengan abaxial surface?

Abaxial surface merupakan permukaan daun sebelah bawah yang tidak mengilap.

1 Like