Apa yang dimaksud Alveolus Gigi?

Sebelum melakukan pencabutan gigi, biasanya dokter akan mengecek Alveolus kita. Sebenarnya apa yang dimaksud Alveolus pada gigi?

Soket dalam prosesus alveolaris maksila atau mandibula yang memegang gigi melalui serabut ligament periodontium.

Source: Senarai Istilah Kedokteran Gigi