Apa yang anda ketahui tentang Raja Salman Ibn Abdul Aziz?

Salman Ibn Abdul Aziz

Apa yang anda ketahui tentang Raja Salman Ibn Abdul Aziz?

Nama lengkapnya adalah Salman bin Abdulaziz bin Abdul Rahman bin Faisal bin Turki bin Abdullah bin Mohammed bin Saud.

Beliau merupakan raja Arab Saudi yang ketujuh menggantikan Raja Abdullah yang telah wafat tahun 2015. Raja Salman bin Abdulaziz juga dikenal sebagai penjaga dua kota suci yakni Mekah dan Madinah serta ia juga merupakan pemimpin dari Bani Saud.

Raja Salman dilahirkan pada tanggal 31 Desember 1935 di Murabba Palace kota Riyadh. Beliau merupakan anak ke 25 keturunan Bani Saud. Ia bersama enam saudara laki-lakinya kemudian dikenal dengan Sudairi Seven. Ayahnya bernama Abdulaziz yang dikenal sebagai Raja Arab Saudi yang pertama. Ibu Raja Salman bernama Hassa binti Ahmed Al Sudairi.

Salman bin Abdulaziz memulai pendidikan pertamanya di Princess School yaitu sebuah sekolah yang dibangun oleh Raja Abdulaziz khusus untuk anak-anaknya. Disana Salman belajar ilmu agama dan juga ilmu pengetahuan modern.