Apa Yang Anda Ketahui Tentang Puasa Kafarat?

Puasa

Apa yang anda ketahui tentang Puasa Kafarat ?

Puasa kafarat adalah puasa yang diwajibkan Allah Swt. terhadap siapa saja yang telah melakukan perbuatan terlarang dalam syariat Islam untuk membuatnya jera, membersihkan diri dan sebagai taubat kepada Allah Swt. Diantara beberapa contoh puasa ini adalah kafarat ketika melanggar sumpah, ketika melakukan zhihar, melakukan perbuatan yang dilarang pada saat melakukan ibadah haji dan kafarat karena membunuh secara tidak sengaja.

Sebagaimana Sabda Nabi Saw. berikut ini:

“Dari Abu Hurairah r.a ia berkata: "Ketika kami sedang duduk bermajelis bersama Nabi Saw.tiba-tiba datang seorang laki-laki lalu berkata: “Wahai Rasulullah, binasalah aku”. Beliau bertanya: “Ada apa denganmu?”. Orang itu menjawab: “Aku telah berhubungan dengan isteriku sedangkan aku sedang berpuasa”. Maka Rasulullah Saw.bertanya: “Apakah kamu memiliki budak, sehingga kamu harus membebaskannya?”. Orang itu menjawab: “Tidak”. Lalu Beliau bertanya lagi: “Apakah kamu sanggup bila harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut?”. Orang itu menjawab: “Tidak”. Lalu Beliau bertanya lagi: “Apakah kamu memiliki makanan untuk diberikan kepada enam puluh orang miskin?”. Orang itu menjawab: “Tidak”. Sejenak Nabi Saw.terdiam. Ketika kami masih dalam keadaan tadi, Nabi diberikan satu keranjang berisi kurma, lalu Beliau bertanya: “Mana orang yang bertanya tadi?”. Orang itu menjawab: “Aku”. Maka Beliau berkata: “Ambillah kurma ini lalu bershadaqahlah dengannya”. Orang itu berkata: “Apakah ada orang yang lebih faqir dariku, wahai Rasulullah. Demi Allah, tidak ada keluarga yang tinggal diantara dua perbatasan, yang dia maksud adalah dua gurun pasir, yang lebih faqir daripada keluargaku”. Mendengar itu Nabi Saw.menjadi tertawa hingga tampak gigi seri Beliau. Kemudian Beliau berkata: “Kalau begitu berilah makan keluargamu dengan kurma ini”. (HR. Bukhari).