Apa yang anda ketahui tentang Musa Al-Kadzim?

Musa Al-Kadzim

Apa yang anda ketahui tentang Musa Al-Kadzim?

Beliau merupakan Imam ke-7 dalam tradisi Islam Syi’ah Dua Belas Imam. Dia adalah putra dari Imam ke-6, Ja’far ash-Shadiq, dan ibunya bernama Hamidah Khatun. Dia lahir ketika terjadi pergolakan antara Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah dan ia biasa pula dipanggil dengan nama Abu al-Hasan.

imam Musa al-Kazhim as lahir pada hari Ahad, bertepatan dengan 7 Shafar tahun 128 Hijriah di sebuah lembah bernama Abwa’ yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Ibu dia bernama Hamidah. Imam as mencapai kedudukan Imamah pada usia 21 tahun.

Ibu Musa Al-Kazhim as adalah seorang budak yang dibeli oleh Imam Ja’far. Meskipun demikian, ibu telah mendapatkan pengajaran ilmu dari Imam Ja’far as, yang menjadikannya sebagai wanita yang memiliki keluasan ilmu dan kecakapan dalam bidang ilmu-ilmu agama. Sehingga, kadang-kadang Imam Ja’far meminta para wanita untuk bertanya masalah-masalah agama kepadanya.