Apa yang anda ketahui tentang masa kejayaan Kerajaan Majapahit ?

Puncak kejayaan Majapahit terjadi ketika raja Hayam Wuruk, juga disebut Rajasanagara, memerintah Majapahit dari tahun 1350 hingga 1389, dengan bantuan mahapatihnya, Gajah Mada. Apa yang anda ketahui tentang masa kejayaan Kerajaan Majapahit ?

Kerajaan Majapahit mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Hayam Wuruk adalah raja keempat yang memerintah dari tahun 1350 hingga 1389. Ia menggantikan Tribhuwanattunggadewa Jayawisnuwarddani. Hayam Wuruk dalam memerintah dibantu oleh Gajah Mada. Dalam masa pemerintahannya, Hayam Wuruk dapat membawa seluruh rakyatnya mengalami kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan. Setiap perayaan agung di pusat kerajaan di meriahkan oleh seluaruh rakyat tanpa kecuali.

Pada masa pemerintahannya itulah kerajaan-kerajaan lain di nusantara raya ini tidak hanya sekedar sebagai negara bawahan yang tidak mempunyai kemerdekaan, tetapi semua kerajaan itu bersama-sama dengan pemerintah pusat di Jawa Timur mengembangkan potensi daerah masing-masing bagi kepentingan nusantara raya ini. Pada masa pemerintahannya juga, seluruh kepulauan di Indonesia berada di bawah kekuasaan Majapahit. Namun hal itu tidak lepas juga dari gigihnya Gajah Mada yang benar-benar menjalankan Sumpah Palapa.

Menurut Kakawin Negarakertagama pupuh XIII-XV, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik (Singapura) dan sebagian kepulauan Filipina. Majapahit juga menjalin hubungan dengan Campa, Kamboja, Siam, Birma bagian selatan, dan Vietnam, dan bahkan mengirim duta-dutanya ke Tiongkok.