Apa yang anda ketahui tentang ashabul syimal ?

ashabul syimal

Apa yang anda ketahui tentang ashabul syimal ?

Allah Azza Wa Jalla membagi manusia ke dalam tiga golongan, dan dengan segala implikasinya, yang posisinya nanti sangatlah ditentukan oleh perjalanan hidupnya di dunia, serta komitmennya (iltizamnya) terhadap aturan dan hukum (syariah) yang telah ditetapkan-NYa. Tiga golongan itu, menurut terminologi Allah Azza Wa Jalla, pertama golongan ‘kiri’ (ashabul syimal), kedua golongan ‘kanan’ (ashabul yamin), dan ketiga adalah golongan ‘muqorrobun’ (dekat kepada Allah). Inilah tiga kategori golongan manusia menurut pandangan Allah, yang masing-masing golongan itu,kelak di akhirat akan mendapat jaza’ (balasan) sesuai dengan pilihannya.

Pandangan Al-Qur’an, dikatakan, ‘Ashabul Syimal‘ atau golongan yang menerima catatan amal di tangan kiri. Mereka adalah orang-orang mukmin ‘asi atau orang-orang mukmin yang durhaka. Kejahatan mereka lebih berat dari amal kebaikan yang mereka lakukan. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dahulu, sebelum akhirnya akan dimasukkan juga ke dalam syurga. Mereka dimasukkan ke dalam neraka sebagai pembersihan terhadap dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Setelah selesai menjalani hukuman di neraka, barulah mereka dimasukkan ke dalam syurga.

Alangkah sengsaranya golongan ’kiri’. Mereka dalam siksaan angin yang panas dan air yang mendidih, dan naungan asap hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sesungguhnya, mereka sebelum itu (dahulu), ketika hidup di dunia, mereka bermewah-mewah, dan mereka terus menerus mengerjakan dosa yang besar. Itulah karakter golongan ‘kiri’, dan posisinya yang sangat sengsara diakhirat nanti. Dan, tidak akan diberi kesempatan mereka kembali ke dunia, bertobat. Maka, mereka berkata : “Apabila kami sudah mati, menjadi tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?”. Sebuah pertanyaan yang penuh dengan penyesalan.