Apa tafsir ayat 30 dan 31 surah an-Nur?

apa isi tafsiran dalam surat an nur ayat 30 dan 31?

A post was merged into an existing topic: Apa kandungan dan makna dari surat An-Nur ayat 30-31 ?