Apa saja yang harus kita perhatikan terhadap stress akibat terlalu panas (heat stress) pada ayam?

ayam
penyakitayam

(Dictio Community) #1

Apa yang menjadi penyebab stress akibat terlalu panas (heat stress), sehingga kita dapat melakukan pencegahannya ?

Apa saja symptoms atau gejala-gejala yang nampak maupun tidak nampak apabila ayam kita terkena stress akibat terlalu panas (heat stress) ?

Bagaimana cara pengobatan yang dilakukan apabila ayam kita terkena stress akibat terlalu panas (heat stress) ?


(Risma Putri Auliasari) #2

Banyak penyebab terjadinya ayam terkena stress. Bisa jadi karena makan makanan yang tidak cocok, tempat / kandang ayam yang kotor, tempat / kandang ayam yang sempit. dan penempatan kandang ayam yang tidak sesuai.

mencegahannya dan pengobatannya dengan kita mengetahui jenis apa ayam itu kemudian kita sesuaikan tempat dan jenis makanannya. Kandang ayam yang ekonomis bisa kita buat sendiri. Dan tentunya kandang ayam harus menghadap ke timur. Agar cahaya pagi bisa masuk ke kandang ayam. Karena cahaya pagi baik untuk kesehatan ayam dan juga dapat menghindari stress pada ayam. Pilih makanan dan direkomendasikan seperti jagung yang sudah dihaluskan dan dedak.

gejala ayam stress dapat dilihat dari tingkah lakunya. Biasanya ayam akan tenang jika tidak stress. jika ayam stress bisa jadi ayam akan sangat berisik dan tidak tenang. Kita juga bisa melihat dari kotoran ayam. Jika ayam itu stress atau tidaknya.