Apa saja yang harus kita perhatikan terhadap penyakit Koriza (Infectious coryza) pada ayam?

ayam
penyakitayam

(Dictio Community) #1

Apa yang menjadi penyebab penyakit Koriza (Infectious coryza) , sehingga kita dapat melakukan pencegahannya ?

Apa saja symptoms atau gejala-gejala yang nampak maupun tidak nampak apabila ayam kita terkena penyakit Koriza (Infectious coryza) ?

Bagaimana cara pengobatan yang dilakukan apabila ayam kita terkena penyakit Koriza (Infectious coryza) ?