Apa saja manfaat dan keutamaan surah An Nur?

Surah An Nur

Apa saja manfaat dan keutamaan surah An Nur?

Tentang keutamaan surah Nur terdapat hadis-hadis dari para Imam Maksum As, di antaranya adalah:

Nabi Saw bersabda:

“Barangsiapa membaca surah Nur, Allah Saw akan memberikan sepuluh kebaikan kepadanya, sebesar pahala seluruh Mukmin terdahulu dan yang akan datang.”Amirul-Mukminin Ali As bersabda: “…ajarilah istri-istri kalian surah Nur yang di dalamnya terdapat nasihat-nasihat.”

Dinukil dari Imam Shodiq beliau berkata:

“Jagalah harta dan kemaluan kalian dengan membaca surah Nur dan dengan perantaranya tempatkanlah istri-istri kalian dalam kesucian; dikarenakan barangsiapa siang dan malam membaca surah ini maka taksatupun dari keluarganya akan berbuat zina hingga ajal menjemputnya. Dan pada saat kematian tujuh puluh ribu malaikat akan mengantarkan jenazahnya sampai ke keburannya dan mendoakan dan memintakan ampun untuknya sampai ia masuk kekuburnya.”

Dan begitu juga dengan ayat Nur yang merupakan salah satu ayat dari surah ini, telah dinukil mengandung banyak sekali keutamaan. Yang dimaksud dengan ayat Nur adalah ayat berikut ini:

“Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Qs. Al-Nur [24] : 35)

Berikut ini adalah sebagian riwayat yang berkenaan dengan keutamaan ayat al-Nur ini:

  1. Dari Abdullah Abbas dinukilkan bahwasanya: “Barangsiapa banyak membaca ayat Nur maka penglihatannya akan senantiasa terjaga.”

  2. “Barangsiapa matanya sakit maka hendaknya membacakan ayat Nur pada matanya sampai pada ayat nur ala nur dan amalan ini diulang setiap shubuh tiga kali maka sakit matanya akan hilang.”

  3. Syaikkh Abul-Abbas Bani berkata: “Barangsiapa mengukir ayat ini di atas kaca di malam Jumat akhir bulan dan membaca ayat ini pada kaca sebanyak empat puluh kali selama empat puluh malam setelahnya setiap orang yang sakit yang melihat pada kaca tersebut maka penyakitnya akan hilang dan juga dinukilkan bahwa barangsiapa menulis ayat Nur dengan menggunakan zafaron dan air bungah di atas pakaian kusam dan menuliskan nama orang yang hilang dan digantungkan dirumah orang yang hilang maka orang yang hilang itu akan segera kembali.”

  4. “Barangsiapa memperbanyak, mengukir ayat nur di atas perak, dan mengukirnya di sekeliling perak tersebut pada hari Jumat ketika terbit matahari dan hendaknya ketika menulisnya dalam keadaan sudah mandi dan memakai pakaian yang suci dan selalu dibawah bersamanya, dan setiap harinya ayat tersebut dibaca empat ratus kali dan setelah itu mulailah melakukan segala urusan yang diinginkan; (hal ini) sangat mujarab untuk mendekatkan diri pada para penguasa, membebaskan tahanan dan tawanan serta keselamatan bagi orang yang mendapatkan hukuman mati.”

  5. “Membaca ayat Nur sebelum tidur dengan menghadirkan hati sebanyak jumlah bilangan Allah (66 kali) khususnya pada saat keadaan hati dan ruh bersih akan menyebabkan mimpi-mimpi yang indah.”

  6. “Membaca ayat mubarak Nur dengan jumlah bilangan nur (256 kali), ketika hari pertama bulan itu Jumat amalan ini selama lima belas hari dilakukan dan pada hari keenambelas membaca kalimat tayyibah lâ ilâha illâ Allâh dengan jumlah bilangan Nur dan setiap harinya dilanjutkan sampai akhir bulan dengan angka yang telah disebut guna untuk menyelesaikan urusan-urusan yang penting mujarab sekali.”

  7. “Membaca ayat Nur sampai bikulli syai’in ‘alim manjur digunakan untuk melihat Imam Zaman, sekali selama empatpuluh hari, antara azan shubuh sampai terbit matahari.

  8. “Membaca ayat Nur sebanyak 256 kali setelah salat Isya berguna untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat maknawi dan rizki.”

  9. “Setiap selesai salat membaca seribu kali nama Allah Allah dan lima puluh kali ayat Nur dan dipertengahan hari seharinya harus dibaca sepuluh ribu kali.”