Apa saja lagu hits dari Jason Mraz?

Jason Mraz adalah musisi dunia yang terkenal dengan lagunya I’m Yours, lalu apa saja lagu-lagu hits lain miliknya?

Berikut 10 lagu top hits Jason Mraz:

  1. Jason Mraz - I’m Yours
  2. Jason Mraz - I Won’t Give Up
  3. Jason Mraz - Lucky
  4. Jason Mraz - The Remedy
  5. Jason Mraz - Geek In the Pink
  6. Jason Mraz - 93 Million Miles
  7. Jason Mraz - Make It Mine
  8. Jason Mraz - Sunshine Song
  9. Jason Mraz - You & I Both
  10. Jason Mraz - Wordplay