Apa saja keutamaan memiliki rasa Raja' atau harapan kepada Allah swt dalam diri manusia ?

Raja' atau harapan kepada Allah

Apa saja keutamaan memiliki rasa Raja’ atau harapan kepada Allah swt dalam diri manusia ?

Hendaknya manusia senantiasa dalam dalam sikap raja’ (berharap) akan pertolongan Allah agar selalu dalam ketaatan dan keselamatan dari siksa api neraka.

Adapun keharusan memiliki rasa raja’, dikarenakan dua hal, yaitu:

  • Agar bersemangat melakukan ketaatan. Sebab berbuat baik itu berat dan nafsu tak henti-hentinya menyuruh kepada berbuat kepada selain baik. Kebanyakan orang lalai akan hal ini dan senantiasa menuruti keinginan hawa nafsunya. Sedangkan pahala taat itu tidak keliatan mata dan bersifat gaid.

    Sementara jalan untuk memperoleh pahala itu begitu sulit. Apabila demikian keadaannya, tentu nafsu tidak bersemangat dalam mengerjakan kebaikan, enggan dia melakukannya. Dalam menghadapi hal ini, harus dihadapi dengan raja’ yang kuat, mengharapkan rahmat Allah dan kebaikan pahalanya.

  • Agar terasa ringan menanggung berbagai kesulitan dan kesusahan. Jika melakukan suatu perkerjaan dengan harapan bahwa akan mendapati hasil yang memuaskan, tentu perkerjaan itu akan semangat dan terasa ringan dilakukan walaupun perkerjaan yang sulit sekalipun. Seperti seseorang perkerja bangunan, sedang berkerja saat bulan puasa dibawah terik matahari yang sangat panas.

    Walaupun dalam keadaan kepanasan, letih dan dahaga, mereka tetap meneruskan perkerjaannya demi mencapai target batas waktu yang sudah ditentukan, dengan harapan akan menerima upah yang sudah dijanjikan.

    Begitu pula orang-orang yang tekun ibadah dalam mencari keridhaan Allah, mereka bersungguh-sungguh dengan harapan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada orang-oran yang berbuat taat dan amal shaleh. Mereka menjadi semangat dalam beribadah dan melawan hawa nafsu, sehingga rela berlapar-laparan dan menjerakan nafsunya.