Apa Saja Ciri-Ciri Aliran Dekorativisme?

Salah satu jenis aliran dalam seni rupa adalah aliran dekorativisme. Seni rupa aliran dekorativisme adalah seni rupa yang menonjolkan penyederhanaan bentuk dengan jalan mengadakan distorsi. Apa sajakah ciri-ciri dari jenis aliran seni ini?

Karya seni rupa dekoratif senantiasa berhubungan dengan hasrat untuk menyederhanakan bentuk dengan jalan mengadakan distorsi. Ciri-cirinya yaitu bersifat kegarisan, ritmis, berpola, pewarnaan yang rata, dan secara umum mempunyai kecenderungan yang kuat untuk menghias.