Apa saja aspek keselarasan menurut Chodijah dan Wisri A. Mamdy?

Suatu desain dikatakan serasi apabila perbandingan baik, keseimbangan mempunyai suatu yang menarik perhatian, dan mempunyai irama yang tepat. Keselarasan adalah kesatuan diantara macam-macam unsur disain walaupun berbeda tetapi membuat tiap-tiap bagian ini kelihatan menyatu (Sri Widarwati, 1993). Ada beberapa aspek keselarasan (Chodijah dan Wisri A. Mamdy, 1982:25)

Keselarasan adalah keserasian atau kesesuaian antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam suatu benda yang mencerminkan kesatuan melalui pemilihan dan susunan objek dan ide – ide.

Menurut Chodijah dan Wisri A. Mamdy, 1982:25, terdapat beberapa aspek keselarasan yaitu:

  1. Keselarasan dalam garis dan bentuk.
  2. Keselarasan dalam tekstur.
  3. Keselarasan dalam warna.