Apa Perbedaan Pensil 2B dan Pensil HB?

Tentu Anda mempunyai pensil, kan? Coba perhatikan jenis pensil Anda. Apakah Anda memiliki pensil yang berjenis 2B, 4B, 6B, atau HB? Tahukah Anda apa perbedaan jenis-jenis pensil tersebut? Jika digunakan, adakah perbedaan kehitamannya?

Perbedaan Pensil 2B dan Pensil HB

Perbedaan antara pensi 2B dan pensil HB terletak pada bahan campuran yang menyusun inti pensil.

Campuran berwarna hitam yang menyusun mata pensil terutama tersusun dari karbon dan lempung dengan perbandingan tertentu. Kadar karbon dan lempung dalam campuran ini sangat memengaruhi intensitas warna dan kekerasan mata pensil.

Kadar karbon yang tinggi menghasilkan mata pensil yang lunak sehingga tulisan yang dihasilkan hitam pekat. Sebaliknya, kadar lempung yang tinggi menghasilkan mata pensil yang keras dan tulisan yang dihasilkan pu kurang hitam.

Kode B (black) pada pensil menunjukkan bahwa kadar karbon dalam inti pensil itu lebih banyak daripada kadar lempung. Pensil 2B, 4B, dan 6B berturut-turut menunjukkan kandungan karbon yang semakin meningkat (berarti pensil 6B lebih hitam daripada pensil 2B).

Kode H (hard) menunjukkan kadar lempung yang lebih banyak daripada karbon. Pada pensil dengan kode HB, berarti kadar karbon dan lempungnya seimbang.