Apa penyebab utama dari penyakit periodontal?

Terdapat penyebab utama dari penyakit periodontal.
Apa penyebab utama dari penyakit periodontal?