Apa penyebab penyakit Akabane?

image

Akabane adalah penyakit menular non contagious yang disebabkan oleh virus dan ditandai dengan adanya Arthrogryposis (AG) disertai atau tanpa Hydraencephaly (HE). Hewan yang peka adalah sapi, domba dan kambing. Kerugian yang diakibatkan oleh penyakit Akabane ialah keguguran, mumifi kasi fetus dan kelahiran cacat.

Akabane adalah penyakit menular non contagious yang disebabkan oleh virus dan ditandai dengan adanya Arthrogryposis (AG) disertai atau tanpa Hydraencephaly (HE). Hewan yang peka adalah sapi, domba dan kambing. Kerugian yang diakibatkan oleh penyakit Akabane ialah keguguran, mumifi kasi fetus dan kelahiran cacat.

ETIOLOGI

Penyakit Akabane disebabkan oleh virus yang diklasifi kasikan pada RNA virus yang termasuk sub grup Simbu dan famili Bunyaviridac.

Virus Akabane berbentuk bulat dan mempunyai ukuran antara 70-130 nm. Virus ini dapat mengaglutinasi sel darah merah angsa, itik dan burung dara.

1

Referensi:
http://wiki.isikhnas.com/images/b/b9/Manual_Penyakit_Hewan_Mamalia.pdf