Apa makna tauhid dalam masalah sifat Allah atau Asma wa Sifat?

Tauhid

Tauhid adalah konsep dalam aqidah Islam yang menyatakan keesaan Allah. Dalam pengamalannya ketauhidan dibagi menjadi 3 macam yakni tauhid rububiyah, uluhiyah dan Asma wa Sifat.

Makna tauhid dalam masalah sifat Allah aadalah mengukuhkan keyakinan terhadap apa yang disifatkan Allah untuk diri-Nya dan terhadap apa yang Rasulullah sifatkan untuk Allah.

Dalil dari Al Quran

Tidak ada yang seperti Dia sesuatupun, dan Dia Maha Mendengar dan Melihat. (QS Asy-Syuura: 11)

Dalil dari As Sunnah

Rabb kita Yang Maha Agung dan Tinggi setiap malam turun ke langit dunia (Turun sesuai dengan keagunganNya dan kesucianNya) (Muttafaq Alaih)

Turun yang dimaksud disini sesuai dengan keagungan dan kesucian Allah.

Wallahu’alam bish shawwab.