Apa makna huruf hijaiyah dalam islam ?

Huruf Hijaiyah

Huruf Hijaiyah merupakan huruf-huruf dalam bahasa arab yang menyusun alunan syair merdu kitab suci Al-Quran.

Apa makna huruf hijaiyah dalam islam ?

Tidak ada satu huruf pun kecuali semua bersumber pada nama-nama Allah Subhannahu wa Ta’ala.

 • ’alif ’ artinya :
  Tidak ada Tuhan selain Allah Azza wa Jalla yang Maha Hidup dan Kokoh.

 • ’ba’ artinya :
  Tetap ada setelah musnah seluruh makhluk-Nya.

 • ’ta’ artinya :
  yang maha menerima taubat, menerima taubat dari semua hamba-Nya.

 • ’tsa’ artinya :
  adalah yang mengokohkan semua makhluk ! Allah-lah yang mengokohkan orang-orang beriman dengan perkataan yang kokoh dalam kehidupan dunia.

 • ’jim’ artinya :
  keluhuran sebutan dan pujian-Nya serta suci seluruh nama-nama-Nya(Allah Subhannahu wa Ta’ala).

 • ’ha’ artinya :
  Al Haq, Maha hidup dan penyayang.

 • ’Kha’ artinya :
  Maha mengetahui akan seluruh perbuatan hamba-hamba-Nya.

 • ’Dal’ artinya :
  pemberi balasan pada hari kiamat.

 • ’dzal’ artinya :
  pemilik segala keagungan dan kemuliaan.

 • **‘Ra’**artinya:
  lemah lembut terhadap hamba-hamba-Nya.

 • ’Zay’ artinya :
  hiasan penghambaan.

 • ’Sin’ artinya :
  Maha mendengar dan melihat.

 • ’Syin’ artinya :
  yang disyukuri oleh hamba-Nya.

 • ’Shad’ maksudnya adalah :
  Maha benar dalam setiap janji-Nya.

 • ’Dhad’ artinya adalah:
  yang memberikan mudharat dan manfaat.

 • ’Tha’ artinya :
  Yang suci dan mensucikan.

 • ’dzha’ artinya :
  Yang maha nampak dan menampakan seluruh tanda-tanda.

 • ’Ayn’ artinya :
  Maha mengetahui hamba-hamba-Nya.

 • ’Ghayn’ artinya :
  tempat mengharap para pengharap dari semua ciptaan-Nya.

 • ’Fa’ artinya :
  yang menumbuhkan biji-bijian dan tumbuhan.

 • ’Qaf’ artinya adalah :
  Maha kuasa atas segala makhluk-Nya.

 • ’Kaf’ artinya :
  yang Maha mencukupkan yang tidak ada satupun yang setara dengan-Nya, Dia tidak beranak dan tidak diperanakan.

 • ’Lam’ maksudnya adalah :
  Maha lembut terhadap hamba-nya.

 • ’Mim’ artinya :
  Pemilik semua kerajaan.

 • ’Nun’ maksudnya adalah:
  Cahaya bagi langit yang bersumber pada cahaya arasy-Nya.

 • ’Waw’ artinya adalah :
  Satu, Esa, Tempat bergantung semua makhluk dan tidak beranak serta diperanakan.

 • ’Ha’ artinya :
  Memberi petunjuk bagi makhluk-Nya.

 • ’Lam alif’ artinya :
  Tidak ada tuhan selain Allah, satu-satunya serta tidak ada sekutu bagi-Nya.

 • ’Ya’ artinya :
  “Tangan” Allah Ta’ala yang terbuka bagi seluruh makhluk-Nya.

Sumber : http://jibbyfm.blogspot.com/2013/03/rahasia-huruf-hijaiyah.html?m=1