Apa itu yang dimaksud Bidal?

2b

Dalam sastra apa yang dimaksud dengan Bidal?

Bidal adalah pepatah atau peribahasa dalam sastra Melayu lama yang kebanyakan berisi sindiran, peringatan, nasihat, dan sejenisnya.