Apa hikmah dari zakat mal?

Zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya). Apa hikmah dari zakat mal sendiri?

Zakat Mal (Harta) adalah zakat hasil perniagaan, yaitu Zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, apabila mencapai nishab dengan haul 1 tahun

Zakat Mal hukumnya adalah wajib (fardhu) bagi setiap muslim yang apabila sudah mencapai nishab dalam tempo 1 tahun. Mengeluarkan zakat Mal hukumnya adalah Wajib dikeluarkan bagi orang islam jika telah memenuhi syarat. Tujuanya adalah untuk membersihkan diri dari harta benda yang dimilikinya.

Hikmah dari zakat maal yaitu :

  • Menanamkan sifat pemurah dan menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap sesama
  • Menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin
  • Menjauhan diri dari sifat tamak,egois,dan bakhil.
  • Dapat menentramkan dan memperkukuh keimanan bagi mualaf
  • Dapat membersihkan harta yang dimiliki dan hak orang lain.
  • Sebagai ungkapan syukur atas nikmat Allah SWT
  • Terhindar dari ancaman azab Allah SWT
  • Mengurangi tingkat kejahatan di tengah masyarakat.