Apa Hikmah Beriman Kepada Allah SWT?

Apa hikmah dari beriman kepada Allah SWT ?

Hikmah-hikmah beriman kepada Allah antara lain:

  1. Keimanan kepada Allah harus ditunjukkan dengan melaksanakan perintah-perintahNya. Bukan hanya sebuah pengakuan palsu dengan lisan.

  2. Allah memiliki Asmaul Husnadan kita diperintah untuk berdoa dengannya, maka pelajarilah 99 Asmaul Husna Allah dan berdo’alah dengannya.

  3. Mendorong kepada kita agar dapat mewujudkan sifat-sifat mulia Allah dalam perilaku kita sehari-hari.

  4. Allah maha mulia (al-Kariim), maka jadilah khalifah Allah yang memiliki keluhuran budi.

  5. Allah maha memberi keamanan (al-Mu’miin), maka jadilah khalifah Allah yang dapat memberikan keamanan untuk mahkluk lain.

  6. Allah maha menolong (al-Wakiil), maka hiduplah dengan optimis karena Allah akan menolong khalifahNya yang mengalami masalah dalam tugasnya.

  7. Allah maha kuat/kokoh (al-Matiin), maka jadilah khalifah Allah yang teguh pendirian dalam menegakkan kebenaran dan kejujuran.

  8. Allah maha mengumpulkan (al-Jamii’), maka bersiaplah untuk berkumpul di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan amanah Allah kepada kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan jadilah katalisator yang dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan ummat untuk terbentuknya satu kesatuan sistem kehidupan yang harmonis.

  9. Allah maha adil (al-’Adl), jadilah khalifah yang yakin bahwa Allah maha tahu apa yang kita butuhkan, sehingga kita menjadi manusia yang siap mendapat ujian syukur ataupun ujian sabar dari Allah.

  10. Allah maha akhir (al-Akhir), jadilah khalifah yang siap bertanggungjawab terhadap apa yang kita lakukan dalam rangka menjalani tugas sebagai khalifah ini.