Apa fungsi dari Talent Cards Godslayer di game Paladins?

Fungsi dari Talent Cards Godslayer di game Paladins adalah untuk melakukan serangan balik dengan minimum 800 damage apabila menggunakan skill Reversal.

Ini adalah talent cards dari champion Androxus, dimana kartu talent ini sangat membantu untuk meningkatkan skill champions yang kita gunakan dan juga dapat merubah jalan pertandingan apabila digunakan secara tepat dan benar.