Apa fungsi dari Talent Cards Firefight di game Paladins?

Fungsi dari Talent Cards Firefight di game Paladins adalah untuk memberikan 30% damage tambahan ketika menggunakan skill Hip Firing

Ini adalah talent cards dari champion Viktor, dimana kartu talent ini sangat membantu untuk meningkatkan skill champions yang kita gunakan dan juga dapat merubah jalan pertandingan apabila digunakan secara tepat dan baik.