Apa fungsi dari Talent Cards Ferocity di game Paladins?

Fungsi dari Talent Cards Ferocity di game Paladins adalah untuk meningkatkan damage melalui skala jarak jauh lemparan dan musuh yang terkena sebesar 60%

Ini adalah talent cards dari champion Grohk, dimana kartu talent ini sangat membantu untuk meningkatkan skill champions yang kita gunakan dan juga dapat merubah jalan pertandingan apabila digunakan secara tepat dan mengenai musuh.