Apa fungsi dari Talent Cards Defiant Fist di game Paladins?

Fungsi dari Talent Cards Defiant Fist di game Paladins adalah untuk Meningkatkan damage dari skill Defiance 10% apabila sukses melakukan serangan dengan Revolver

Ini adalah talent cards dari champion Androxus, dimana kartu talent ini sangat membantu untuk meningkatkan skill champions yang kita gunakan dan juga dapat merubah jalan pertandingan apabila digunakan secara tepat dan baik.