Apa fungsi dari Talent Cards Burn Monster di game Paladins?

Fungsi dari Talent Cards Burn Monster di game Paladins adalah untuk memberikan efek cripple kepada musuh apabila terkena skill Fire Bomb dan memberikan 50% damage lebih besar.

1 Like

Ini adalah talent cards dari champion Tyra, dimana kartu talent ini sangat membantu untuk meningkatkan skill champions yang kita gunakan dan juga dapat merubah jalan pertandingan apabila digunakan secara tepat.