Apa ada makanan dari jaman dahulu sampai sekarang yang masih ada ?

Orang dahulu pasti memiliki makanan yang khas, dan belum tentu ada di jaman sekarang, tetapi apa masih ada makanan dari jaman dahulu di jaman sekarang ?