Alat musik tradisional bangbaraan berasal dari daerah ?


Bangbaraan merupakan alat musik tradisonal peninggalan kerajaan Sukapura.

alat musik tradisional bangbaraan berasal dari daerah sunda.