AL-UMM : Kitab Induk Fiqih Islam

AL-UMM : Kitab Induk Fiqih Islam

“Asy-Syafi’i seperti matahari bagi dunia, seperti keselamatan bagi manusia, maka apakah ada pengganti bagi kedua kenikmatan ini? “—– Imam Ahmad bin Hanbal

Deskripsi Buku


Tidaklah berlebihan bila Imam Syafi’i menamai kitabnya Al-‘Um , yang berarti kitab Induk. Persoalan-persoalan fiqih keseharian mulai dari ibadah, munakahah, muamalah, dan siyasah, diuraikan detail dengan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur’an, As-Sunnah, Ijma’, dan Qiyas, dalam kitab yang menjadi rujukan utama ahlu sunnah wal jama’ah yang bermazhab Syafi’iyah ini. Bukan hanya itu, ulama-ulama sesudahnya pun menempatkan kitab ini sebagai rujukan utama dalam mengembangkan fatwa-fatwa fikih kontemporer.

Betul bahwa kitab al-‘Um ini menjadi rujukan setiap muslim yang bermazhab Syafi’iyah. Akan tetapi, siapa pun, sesungguhnya, perlu mempelajari, mengkaji, dan memahami, fatwa-fatwa Imam Syafi’i yang ada dalam kitab ini. Sebagai pijakannya, kita laksanakan pesan Imam Syafi’i yang mengatakan bahwa, “Jika sebuah hadis bertentangan dengan perkataanku, maka buanglah perkataanku di belakang tembok.” Tentunya, lebih-lebih lagi bila bertentangan dengan Al-Qur’an. Bila semua mengedepankan Al-Qur’an dan As-Sunnah, maka tidak akan ada lagi perselisihan di antara umat Islam hanya karena perbedaan pemahaman.

Insya Allah.

Detail Buku


Weight 624 g
Dimensions 17 × 24 cm
Halaman 377
Tahun Terbit 2016
Author Imam Asy-Syafi’i

Detail Pengarang


Imam Syafi’i. Lahir di Ghaza, Palestina 150 H (767 M). Nasab murid dari Imam Malik ini bertemu dengan Rasulullah pada Abdul Manaf. Sepeninggal ayahnya, ibu dan pamannya membawa Imam Syafi’i pindah ke Mekah. Pada usia 15 tahun, ia sudah mendapat ijazah untuk memberikan fatwa. Setelah bertahun-tahun di Madinah, ahli bahasa ini pergi ke Baghdad untuk mengajar. Setelah bulak-balik Baghdad-Mekah, ia menetap di Mesir hingga meninggal pada 204 H (821 M).