Ada yang tahu permainan tradisional Megoak-goakan yang tetap digandrungi remaja ?

Asing dengan nama permainan tradisional yang satu ini? Yang berasala dari daerah asal permainan ini pasti tahu. Bagaimana ya cara memainkannya ?

Bali juga memiliki permainana tradisonal yang tak kalah menariknya dengan permainan modern yang ada saat ini. Salah satu permainan tradisional Bali adalah Megoak-Goakan khas Buleleng. Permainan tradisonal Megoak-goakan berasal dari desa Pakraman Panji, Kabupaten Buleleng. Megoak-goakan digelar pada saat hari raya Ngembak geni atau sehari setelah Nyepi.

Permainan Megoak-goakan paling sedikit terdiri dari 7 orang atau lebih, dengan cara 6 orang membuat satu barisan sedangkan yang satunya bertugas sebagai Goak. 6 orang yang baris, satu sama lain harus saling memegang pinggang temannya yang berada di depan, selama permainan berjalan, pegangan itu tidak boleh terlepas. Goak bertugas menangkap barisan paling belakang, dan biasanya permainan ini menggunakan waktu, untuk meminimalkan berapa lama Si Goak harus menangkap ekor barisan.

Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan misal, 5 menit Si Goak tidak bisa menangkap ekor atau barisan paling belakang, maka Si Goak akan dinyatakan kalah. begitu juga sebaliknya, apabila Si Goak bisa menangkapnya maka kemenangan berpihak pada Si Goak.

Permainan ini lebih seru apabila dimainkan di tempat yang sedikit berair dan berlumpur, misalnya persawahan atau yang lainnya. Tradisi Megoak-goakan ini tidak hanya berkembang di desa Panji tetapi juga sudah tersebar di berbagai desa, bahkan beberapa bagian dimodifiaksi dengan tidak menghilangkan makan yang terkandung di dalamnya.