Karya Sastra   Peribahasa


Topic Replies Activity
Tentang kategori Peribahasa 1 April 13, 2020
Datan serik lamun ketaman, Datan susah lamun kelangan 1 March 23, 2018
Memayu hayuning bawana, Ambrasta dur hangkara 1 March 30, 2018
Sura dira jaya jayaningrat, Lebur dening pangastuti 1 March 30, 2018
Ngluruk tanpa bala, Menang tanpa ngasorake, Sekti tanpa aji-aji, Sugih tanpa bandha 1 March 30, 2018
Aja gumunan, Aja getunan, Aja kagetan, Aja aleman 1 March 30, 2018
Aja ketungkul marang kalungguhan , Kadongan lan kemareman 1 March 30, 2018
Aja kuminter mundak keblinger, Aja cidra mundak cilaka 1 March 30, 2018
Wong jowo ki gampang di tekuk-tekuk 1 March 30, 2018
Saiki jaman edan yen ora edan ora komanan, sing bejo sing eling lan waspodo 1 March 30, 2018
Ojo Milik Barang Kang Melok, Aja Mangro Mundak Kendo 1 March 30, 2018
Peribahasa Orang Jawa tentang Kehidupan 1 March 26, 2018
Peribahasa Jawa tentang Kehidupan 1 March 26, 2018
Peribahasa Masyarakat Sunda terkait dengan Filosofi Ekonomi 1 March 26, 2018
Alon Alon Waton Kelakon 1 April 1, 2018
Sakali aia gadang, sakali tapian berubah, namun tapian tatap itu juo 1 April 1, 2018
Mamut menteng ureh mameh 1 April 1, 2018
“Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka' Jubata” 1 April 1, 2018
Jer Basuki Mawa Beya 1 April 1, 2018
Mikul Dhuwur Mendhem Jero 1 April 1, 2018
Aja mburu menange dhewe 1 April 2, 2018
Kacang mangsa ninggal lanjaran 1 April 2, 2018
Aja rumangsa bisa, nanging bisaa rumangsa 1 April 2, 2018
Rumangsa melu handarbeni, rumangsa wajib hangrungkebi 1 April 2, 2018
Ngono ya ngono, ning aja ngono 1 April 2, 2018
Ngelmu iku kalakone kanthi laku 1 April 2, 2018
Witing Tresno Jalaran Soko Kulino 1 April 2, 2018
Sinau maca mawi kaca, sinau maos mawi raos 1 April 2, 2018
Wastra lungsed ing sampiran 1 April 2, 2018
Murid gurune pribadi, guru muride pribadi, pamulangan sengsarane sesami, ganjarane ayu lan arume sesami 1 April 2, 2018