Industrial Engineering   Teknik Kimia


Tentang kategori Teknik Kimia (1)
Bagaimana cara melakukan Identifikasi Senyawa suatu kandungan tumbuhan? (2)
Apa yang dimaksud dengan Rekristalisasi? (2)
Apa yang dimaksud dengan Kromatografi? (2)
Apa yang dimaksud dengan Teknik Ekstraksi? (2)
Apa yang dimaksud dengan minyak atsiri? (2)
Bagaimana caranya untuk mendapatkan Minyak Atsiri? (2)
Bagaimana proses mendapatkan minyak dari tanaman atau buah-buahan? (2)