Seni Pertunjukan   Seni Tari


Tentang kategori Seni Tari (1)
Apa yang anda ketahui tentang asal-usul Reog Ponorogo ? (2)
Apa saja Tarian khas Jawa Timur? (3)
Pola Irama apa saja yang ada pada tari klasik Jawa ? (2)
Unsur apa saja yang ada pada tari klasik Yogyakarta atau Joged Mataram ? (2)
Pedoman baku apa saja yang ada pada Tari Klasik Gaya Yogyakarta ? (3)
Filsafat apa yang terkandung dalam Tari Klasik Gaya Yogyakarta ? (3)
Apa yang dimaksud dengan tari kontemporer atau contemporary dance? (3)
Bagaimana ciri khas tari modern ? (2)
Apakah yang dimaksud dengan Ngithing pada gerakan tari gaya yogyakarta? (2)
Apa itu Tari Lam Toi? (2)
Apa itu Tari Lamvong? (2)
Apa itu Tari Choi Kai? (2)
Apa itu Tari Lilin Bunga? (2)
Siapa itu Mikhail Baryshnikov? (2)
Mengenal sosok Natalia Makarova (2)
Adakah yang tau tentang tari kreasi Soyong ? (2)
Apa saja tari tradisional khas Korea Selatan yang kamu ketahui? (2)
Apa yang kamu ketahui tentang Tari Jathilan? (2)
Apa saja Tarian yang dapat membakar banyak kalori? (2)
Siapa pencipta tari Batik Pace? (2)
Siapa pencipta tari caping ngancak? (2)
Mengenal tari i-san bentheong (2)
Mengenal tari cheong tua auk son (2)
Mengenal tari nantha-peri (2)
Mengenal tari attam (2)
Menggambarkan tentang apa tari manipuri? (2)
Mengenal tari kabuki (2)
Mengenal kabuki-odori (2)
Mengenal tari kabuki -geki (2)